KYC và AML nghĩa là gì? - Only4Free - Cryptocurrency Connection

Breaking News

KYC và AML nghĩa là gì?

KYC và AML nghĩa là gì?
Bạn đã từng nghe về KYC, vậy KYC là gì? Chống rửa tiền (AML)? CasPo sẽ giúp bạn hiểu thêm vê KYC. Đối với những dự án ICO uy tín và phát hành bởi những công ty ở Châu Âu và Hoa Kỳ thì yêu cầu KYC gần như là bắt buộc trước khi họ có thể chấp nhận việc bạn tham gia vào đầu tư mua Token trong gia đoạn ICO.

Know Your Client – KYC là gì?


KYC – viết tắt cuả (Know Your Client/Customer): Nghĩa là “Thấu hiểu khách hàng” hay “Biết khách hàng là ai”. Đây là một mô thức chuẩn trong ngành đầu tư để đảm bảo rằng các cố vấn đầu tư xác định được thông tin chi tiết về khả năng chịu rủi ro, kiến thức đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng.

Các form mẫu của KYC đều bảo vệ cả khách hàng và cố vấn đầu tư. Nhờ có sự tư vấn đầu tư từ các cố vấn, khách hàng sẽ biết được đầu tư nào phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân của họ. Và các cố vấn đầu tư được sẽ biết những gì khách hàng có thể và không thể đưa vào danh mục đầu tư.

Thấu hiểu khách hàng – KYC


Quy tắc Thấu hiểu khách hàng (KYC) là một yêu cầu đạo đức đối với những người hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, những người đang giao dịch với khách hàng trong việc mở và duy trì tài khoản. Có hai quy tắc được đưa ra vào tháng 07/2012 cần thực hiện: Cơ quan quản lý ngành công nghiệp tài chính ( FINRA) Quy tắc 2090 (Thấu hiểu khách hàng) và FINRA 2111 (Tính phù hợp). Các quy tắc này áp dụng để bảo vệ cả đại lý môi giới (Broker – Dealer) và khách hàng và để người môi giới (Broker) và công ty đối xử công bằng với khách hàng.

Quy tắc thấu hiểu khách hàng 2090 quy định rằng tất cả các Broker – dearler nên nổ lực hợp lý khi mở và duy trì các tài khoản khách hàng. Cần phải hiểu và lưu giữ hồ sơ về các dữ liệu thiết yếu của mổi khách hàng cũng như xác định thẩm quyền hành động thay cho khách hàng.

Quy tắc KYC rất quan trọng khi bắt đầu mối quan hệ với khách hàng và người môi giới (Broker) để thiết lập các dữ liệu cần thiết cho từng  khách hàng trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất nào.  Các dữ liệu cần thiết là những dữ liệu có hiệu quả trong việc phục vụ tài khoản khách hàng và cần lưu ý đến bất kỳ hướng dẫn xử lý đặc biệt nào liên quan đến tài khoản. Ngoài ra, Broker –dealer cần biết người sẽ hành động thay mặt cho khách hàng và Broker – dealer cần phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc trong lĩnh vực chứng khoán.

Quy tắc phù hợp


Được tìm thấy trong Quy tắc Thực tế công bằng FINRA, Quy tắc 2111 đi kèm quy tắc KYC. Quy tắc phù hợp 2111 lưu ý rằng một Broker – Dealer phải có căn cứ hợp lý khi đưa ra khuyến nghị nó phù hợp với khách hàng dựa trên tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng. Trách nhiệm này có nghĩa rằng Broker – Dealer đã xem xét đầy đủ các dữ liệu hiện tại của khách hàng bao gồm chứng khoán khác của khách hàng trước khi có bất kỳ mua, bán hoặc trao đổi chứng khoán.

Thiết lập hồ sơ khách hàng 

Các cố vấn đầu tư và công ty có trách nhiệm tìm hiểu tình hình tài chính mổi khách hàng bằng cách tìm hiểu và thu thập thông tin về độ tuổi, các khoản đầu tư khác, tình trạng thuế, nhu cầu tài chính , kinh nghiệm đầu tư, thời gian đầu tư, nhu cầu thanh toán và khả năng chịu rủi ro của khách hàng.

SEC (Hoa Kỳ) yêu cầu khách hàng mới cung cấp thông tin tài chính chi tiết bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, tình trạng việc làm, thu nhập hàng năm, tài sản ròng, mục tiêu đầu tư và số ID hoặc Passport nhận dạng trước khi mở tài khoản.
Chống rửa tiền là gì? – Anti Money Laundering (AML)


Chống rửa tiền (AML) đề cập đến một loạt các thủ tục, luật và quy định nhằm ngăn chặn việc thực hiện tạo ra thu nhập thông qua hành động bất hợp pháp. Mặc dù luật chống rửa tiền bao gồm một số lượng tương đối các giao dịch và hành vi phạm tội, nhưng ý nghĩa của chúng là sâu rộng.

Ví dụ, các quy định về AML yêu cầu các tổ chức phát hành tín dụng hoặc cho phép khách hàng mở tài khoản để hoàn thành các thủ tục kiểm tra thích hợp để đảm bảo họ không phải là người hỗ trợ hoạt động rửa tiền . Nhiệm vụ để thực hiện các thủ tục này là về các tổ chức, chứ không phải về tội phạm hoặc chính phủ.

GIẢI QUYẾT ‘Chống rửa tiền – AML’


Luật và quy định về chống rửa tiền nhằm vào các hoạt động bao gồm thao túng thị trường, buôn bán hàng hoá trái phép, tham nhũng các quỹ công và trốn thuế , cũng như các hoạt động nhằm che giấu các hành động này.

Tiền thu được bất hợp pháp thông qua các hành động như buôn bán ma túy cần được làm sạch. Để làm như vậy, rửa tiền chạy nó qua một loạt các bước để làm cho nó xuất hiện như nó đã được kiếm được hợp pháp. Một khi đã có một hồ sơ để cho thấy số tiền thu được như thế nào, bọn tội phạm hy vọng nó sẽ không gây ra sự nghi ngờ.

Một trong những cách phổ biến nhất để rửa tiền là chạy nó thông qua một doanh nghiệp dựa trên tiền mặt hợp pháp thuộc sở hữu của tổ chức tội phạm. Người rửa tiền cũng có thể lẻn tiền vào nước ngoài để gửi tiền đặt cọc, ký thác bằng số tiền nhỏ hơn hoặc mua các công cụ tiền mặt khác. Người thợ giặt thường muốn đầu tư, và các nhà môi giới sẽ thỉnh thoảng phá vỡ các quy tắc để kiếm được hoa hồng lớn hơn.

Tùy thuộc vào các tổ chức tài chính phát hành tín dụng hoặc cho phép khách hàng mở tài khoản để điều tra khách hàng để đảm bảo họ không tham gia vào chương trình rửa tiền. Họ phải xác minh số tiền lớn từ nguồn gốc, giám sát các hoạt động đáng ngờ và báo cáo các giao dịch tiền mặt vượt quá $ 10,000. Ngoài việc tuân thủ các đạo luật về AML, các tổ chức tài chính cũng phải đảm bảo rằng khách hàng biết đến những luật này và hướng dẫn mọi người với họ mà không có lệnh của chính phủ trước.

Các quy tắc và quy định của AML đã được công nhận trên toàn cầu khi Tổ công tác Hành động Tài chính (FATF) được thành lập vào năm 1989, thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền. Mục đích của các nhóm thực thi như FATF là duy trì và thúc đẩy lợi thế về đạo đức và kinh tế của một thị trường tài chính đáng tin cậy và ổn định.

Những Tài liệu nào bạn cần có để tuân thủ KYC và AML?


Nhà đầu tư ICO quốc tế khi tuân thủ KYC và AML cần có:

  • Pass port bản scan để upload
  • Khai báo form mẫu họ tên theo đúng tên trên Passport
  • Khai báo thu nhập từ đâu mà có.
  • Giấy tờ chứng thực địa chỉ cư trú có giá trị trong 3 tháng như Xác nhận Ngân hàng, hóa đơn điện thoại…

Những giấy tờ này đều ở bản scan để sẵn sàng upload. Ở một vài chương trình còn yêu cầu Selfie cầm Passport. Bạn nên có những giấy tờ trên để sau này khi những dự án yêu cầu thì sử dụng.

Tags: aml là gì, kyc là gì, kiến thức tiền ảo, bitcoin, tin tức tiền ảo, bài viết tiếng việt, kyc, aml


Tham gia kênh Telegram của CasPo để theo dõi thông tin mới nhất:
Join my telegram channel for newest information:No comments