Khuyến nghị đầu tư: Binance Coin - Only4Free - Cryptocurrency Connection

Breaking News

Khuyến nghị đầu tư: Binance Coin

Khuyến nghị đầu tư: Binance CoinKhuyến nghị thương mại này đang được thiết lập nhanh chóng và đòi hỏi sự chú ý nhanh chóng

Có một đường xu hướng tăng tốt trong 2 ngày qua cho vay có khả năng đảo ngược thị trường.

Thông thường, khi thị trường đang củng cố mức độ nó sẽ thắt chặt các chỉ số của chúng tôi, tất cả đều dựa trên hành động giá cả. Vì vậy, đối với thiết lập này, chúng ta đang nhìn thấy các chỉ báo Khoảng Pivot hàng ngày, các 3 ngày Rolling Pivot Range và chỉ số mở Range chồng chéo, điều này là đáng kể.Mặc dù trong thời gian này sự thiên vị là khá trung lập, đặc biệt với việc các đường trung bình Daily Pivot Moving Averages đang giãn ra, thị trường đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình. Nhưng nó sẽ phải xác nhận sức mạnh này bằng cách đóng cửa trên mức chỉ số hợp nhất, đã đề cập ở trên.

Hành động cần thực hiện là đặt lệnh mua vào thị trường lâu nếu thị trường đóng cửa trên mức Pivot hàng ngày. Điều này sẽ khẳng định thị trường đang dịch chuyển xu hướng về phía lâu dài.

Đặt điểm dừng tại Điểm mở đầu thấp và mục tiêu lợi nhuận được nêu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn quyết định đầu tư, hãy tìm mức giá đầu tư trong một khoảng thời gian 24-36 giờ và nếu không có di chuyển đáng kể sau 3 giờ, thoát khỏi danh mục đầu tư đó. 


Lưu ý rằng 3 giờ không phải là quy tắc mà là một hướng dẫn như bạn sẽ muốn sử dụng theo ý riêng khi quản lý tài khoản.

Giá tham khảo: 9.2641 USDT

Stop loss: 8.9999 USDT

Mục tiêu lợi nhuận: Mục tiêu lợi nhuận 10.5500. Mục tiêu lợi nhuận thứ hai là 11.6500. một khi thị trường đạt được mục tiêu lợi nhuận đầu tiên thì sẽ ngăn chặn được sự thua lỗ. Giá sẽ tiếp tục bay cao. Bạn chủ động canh chốt lời theo kỳ vọng mình đặt ra.

Source: hacked.com

Tags: Binance Coin, cryptocurrency, cryptocurrencies, bitcoin, binance, bài viết tiếng việt, khuyến nghị đầu tư


Tham gia kênh Telegram của CasPo để theo dõi thông tin mới nhất:
Join my telegram channel for newest information:No comments