Kèo hold tiềm năng Steem/Btc (22-12-2017) - Only4Free - Cryptocurrency Connection

Breaking News

Kèo hold tiềm năng Steem/Btc (22-12-2017)

Kèo hold tiềm năng Steem/Btc (22-12-2017)


Kèo này CasPo đã phân tích từ lâu và anh em trong nhóm cũng đã mua từ vùng giá đáy.


Chart tháng: 

Chart tháng Steem/BTC


Steem theo chart tháng đã và đang hình thành rõ mô hình Double Bottom. Và hiện là cơ hội để Steem phục hồi.

Chart tuần: 


Chart tuần Steem/BTC


Theo chart tuần cũng tương tự chart tháng. Nếu nhìn rộng sẽ ra mô hình Double Bottom. Hiện tại MACD chuẩn bị cắt lên và Bolinger Bands cũng đang thắt nút. Chuẩn bị cho 1 đợt tăng giá rất mạnh.
Theo chart H4: 


Chart H4 Steem/BTC


MACD chỉ còn có thể cắt lên. Stoch chuẩn bị cắt lên. BB thắt nút. Vùng giá hiện tại đã là vùng nên vào.

Các vùng mua:     0.00017785 - 0.00018311 và 0.00019039
Các vùng bán:         0.00084255 - 0.00251432 - 0.00361524 và 0.00532778

Thời gian hold: Tối thiểu 3 tháng.


Tags: steem, kèo hold tiềm năng, phân tích tiếng việt, steembtc, phân tích kỹ thuật


Tham gia kênh Telegram của CasPo để theo dõi thông tin mới nhất:
Join my telegram channel for newest information:No comments